Adwokat Marek Szwoch | Kancelaria Adwokacka | Poznań
Kancelaria Adwokacka

Adwokat Marek Szwoch

Nieruchomości

– doradzanie jak bezpiecznie nabyć lub zbyć nieruchomości

– przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości (audyty)

– sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości i umów deweloperskich

– sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu lokali biurowych i mieszkaniowych, lokali w centrach handlowych, budynków magazynowych i przemysłowych, umów dzierżawy, umów o

– zarząd nieruchomością oraz umów ustanawiających ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości, jak hipoteki lub służebności gruntowe i przesyłowe

– doradztwo przy zawieraniu wszelkich umów mających za przedmiot nieruchomości, w tym najem, dzierżawa, wykonanie robót budowlanych, modernizacji

– rozliczenia nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość

– czynności zmierzające do opróżnienia, opuszczenia i wydania budynków oraz lokali

– obsługa prawa wspólnot mieszkaniowych

– zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych

– sprawy o zniesienie współwłasności