Adwokaci Marek Szwoch Grzegorz Szwoch | Kancelaria Adwokacka | Poznań
Kancelarie Adwokackie

adwokat Marek Szwoch i adwokat Grzegorz Szwoch

Ochrona dóbr osobistych

– prowadzenie spraw w imieniu podmiotów dochodzących ochrony dóbr osobistych naruszanych przez publikacje w mass mediach

– ochrona działalności wydawców prasy, redaktorów, dziennikarzy przed roszczeniami o ochronę dóbr osobistych

– reprezentowania osób publicznych w konfliktach dotyczących ochrony dóbr osobistych