Adwokat Marek Szwoch | Kancelaria Adwokacka | Poznań
Kancelaria Adwokacka

Adwokat Marek Szwoch

Ochrona dóbr osobistych

– prowadzenie spraw w imieniu podmiotów dochodzących ochrony dóbr osobistych naruszanych przez publikacje w mass mediach

– ochrona działalności wydawców prasy, redaktorów, dziennikarzy przed roszczeniami o ochronę dóbr osobistych

– reprezentowania osób publicznych w konfliktach dotyczących ochrony dóbr osobistych