Adwokat Marek Szwoch | Kancelaria Adwokacka | Poznań
Kancelaria Adwokacka

Adwokat Marek Szwoch

Odszkodowania

– sprawy przeciwko ubezpieczycielom i sprawcom czynów niedozwolonych o odszkodowania za poniesione szkody komunikacyjne w postaci uszkodzenia mienia, uszkodzenia ciała lub wywołanego rozstroju zdrowia,

– sprawy o odszkodowania w postaci uszkodzonego mienia, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia wynikłych w skutek pozostałych zdarzeń rodzących odpowiedzialność ubezpieczycieli lub sprawców,

– sprawy dotyczące odszkodowań za szkody spowodowane przez niesumiennych lub nielojalnych kontrahentów,

– dochodzenia odszkodowań za szkody wynikające z transportowania ładunków (OC przewoźnika)

– sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody na osobie powstałe w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach  rolniczych i uszkodzeń  w wypadkach spowodowanych przez produkt niebezpieczny oraz pomyłki medyczne lub zakażenia szpitalne, a także za szkody wynikające z innych zdarzeń

– sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań za brak posiadania umowy na korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe

– sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań za szkody spowodowane nieuzasadnionym, bezprawnym działaniem władzy publicznej

– sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań za szkody wszystkich pojazdów uczestnictwa ruchu drogowego powstałych w wypadkach komunikacyjnych, w szczególności roszczenia z tytułu szkody całkowitej lub kosztów naprawy, a także z tytułu kosztów najmu pojazdu zastępczego