Adwokaci Marek Szwoch Grzegorz Szwoch | Kancelaria Adwokacka | Poznań
Kancelarie Adwokackie

adwokat Marek Szwoch i adwokat Grzegorz Szwoch

Prawo karne i prawo wykroczeń

– obrona oskarżonych na każdym etapie postępowania w sprawach karnych, karnoskarbowych i w sprawach wykroczeń

– działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

– reprezentowanie klientów w postępowaniu karnym wykonawczym

– sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia