Adwokaci Marek Szwoch Grzegorz Szwoch | Kancelaria Adwokacka | Poznań
Kancelarie Adwokackie

adwokat Marek Szwoch i adwokat Grzegorz Szwoch

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– spory o ustalenie istnienia stosunku pracy

– sprawy o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy wskutek niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy

– postępowania dotyczące uznania zdarzenia za wypadek przy pracy

– postępowania przed ZUS o wypłatę renty, bądź jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

– odwołania od decyzji ZUS.