Adwokat Marek Szwoch | Kancelaria Adwokacka | Poznań
Kancelaria Adwokacka

Adwokat Marek Szwoch

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– spory o ustalenie istnienia stosunku pracy

– sprawy o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy wskutek niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy

– postępowania dotyczące uznania zdarzenia za wypadek przy pracy

– postępowania przed ZUS o wypłatę renty, bądź jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

– odwołania od decyzji ZUS.