Adwokaci Marek Szwoch Grzegorz Szwoch | Kancelaria Adwokacka | Poznań
Kancelarie Adwokackie

adwokat Marek Szwoch i adwokat Grzegorz Szwoch

Prawo spółek

– obsługa prawna procesów tworzenia, rejestracji i likwidacji spółek prawa handlowego

– opracowywanie regulaminów zarządu i rady nadzorczej

– sporządzanie umów z członkami zarządu i prokurentami

– audyt prawny przedsiębiorstw

– sporządzanie protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy

– reprezentacja przed sądem w postępowaniach dotyczących m. in. rejestracji spółek prawa handlowego, zaskarżania uchwał, przekształcenia i likwidacji spółek prawa handlowego

– przekształcania formy prawnej działalności gospodarczej