Adwokaci Marek Szwoch Grzegorz Szwoch | Kancelaria Adwokacka | Poznań
Kancelarie Adwokackie

adwokat Marek Szwoch i adwokat Grzegorz Szwoch

Prawo cywilne

– sprawy spadkowe, w tym dział spadku lub zachowek

– sprawy o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, bezpodstawne wzbogacenie

– wszelkie sprawy o odszkodowanie

– przygotowywanie i opiniowanie umów

– sprawy dotyczące własności, o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności

– weksle i czeki